Dla kogo?

Każdy może zgłębić tajni­ki sztu­ki woskowa­nia łańcucha rowerowego. Nie ma żad­nych ograniczeń ani przeciwskazań

Dlaczego wosk?

Wyda­jesz kro­cie na oszczędzanie każdego gra­ma, a tracisz moc na niewłaś­ci­wym przy­go­towa­niu napę­du? Bez sensu…

Proces woskowania

Pro­ces woskowa­nia skła­da się
z trzech odręb­nych 
pod­pro­cesów. 
Tu nie ma dro­gi na skróty