kontakt

Niepodległoś­ci 13
42–504 Będzin
Tel: 695 860 499

Dzi­ał tech­niczny
Infor­ma­c­je o pro­duk­tach

Dwer­nick­iego 9/2
45–049 Opole
Tel. 782 580 282

Lab­o­ra­to­ri­um Nanowax
40–698 Katow­ice
ul. Armii Kra­jowej 5
Tel. 667 896 809

e‑mail: sklep@nanowax.pl