Jesteśmy pol­ską fir­mą, założoną w 2018 roku, przez entuz­jastów row­erów, mechaników i eksper­ta w dziedzinie chemii.

Poszuku­jąc ide­al­nego smaru do łańcuchów row­erów elek­trycznych, sięgnęliśmy do naszych doświad­czeń z kolarst­wa szosowego oraz motocrossu, zaprosil­iśmy do współpra­cy najlep­szego Chemi­ka na świecie i stworzyliśmy pro­duk­ty przekracza­jące wyma­gania nowoczes­nych row­erów elek­trycznych z cen­tral­nym napę­dem. A jak wiado­mo – jeżeli coś sprawdza się w e‑bike’ach to sprawdzi się wszędzie. Nasze pro­duk­ty szy­bko zysku­ją uznanie wśród osób upraw­ia­ją­cych MTB oraz wszelkie formy kolarst­wa szosowego.