contact

Niepodległoś­ci 13
42–504 Będzin
Tel: 695 860 499

Tech­ni­cal Depart­ment
Prod­uct Infor­ma­tion

Dwer­nick­iego 9/2
45–049 Opole
Tel. 782 580 282

NanoWax Labo­la­to­ry
40–698 Katow­ice
ul. Armii Kra­jowej 5
Tel. 667 896 809

e‑mail: sklep@nanowax.pl