przygotowanie
łańcucha

Jak przy­go­tować nowy łańcuch do pier­wszego woskowania?

Woskowanie łańcucha

Woskowanie Nano Wax w płynie, pier­wsze i kole­jne woskowania.

WAŻNE!

Nano Wax zapew­nia 100% ochronę napę­du. Nie należy uży­wać innych środ­ków smarnych np. ole­jków do łańcucha.

Dla kogo woskowanie?

Każdy może zgłębić tajni­ki sztu­ki woskowa­nia łańcucha rowerowego. Nie ma żad­nych ograniczeń ani przeciwskazań.

Lubisz dbać o swój row­er a właś­ci­we przy­go­towanie sprzę­tu jest tak samo ważne jak jeżdże­nie? Uwiel­bi­asz cieszyć się ide­al­ną pracą swo­jej maszyny? Naucz się sztu­ki woskowa­nia łańcucha – o ile już nie jesteś w niej mis­trzem. Właś­ci­wie wyko­nany pro­ces będzie dla Ciebie źródłem przy­jem­noś­ci i powo­dem do dumy! Już nigdy nie wró­cisz do wcześniejszych metod.